Mr. Robot - Fourth Season Imdb

  • Release info:
    Mr.Robot.S04E01.401.Unauthorized.1080p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA
    Mr.Robot.S04E01.401.Unauthorized.720.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA
  • A commentary by
    aminorang
  • متاسفانه مترجمین عزیزمون در حق این سریال کوتاهی کردن و شاهکاری که 3 روزه فصل 4ش شروع شده 3 روز بدون ترجمه مونده بود بنده مترجم نیستم فقط چد قسمت رو عشقکی قبلا زیرنویس کردم شاید این قسمت هم تنها قسمت از مستر ربات بود که زیرنویس کردم
  • 10